Zana na Mashine

Sisi ni Wasambazaji Bora wa Pembejeo za KIlimo na Mifugo Tanzania

Zifuatazo ni zana na mashine nzuri za kilimo na mifugo, zinazosambazwa na Kampuni ya BareFoot International Limited ambazo ni muhimu kwako kama mkulima na mfugaji.

Shopping Cart
Call Us Now...!